Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2009

Νέοι

Νέοι

Σήμερα, η υγεία των νέων στις 27 χώρες της ΕΕ είναι συνολικά καλύτερη από ποτέ. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη πολλά θέματα που προκαλούν ανησυχία, όπως, η αύξηση του άγχους, η κατάχρηση αλκοόλ, το κάπνισμα, η κακή διατροφή και η έλλειψη σωματικής άσκησης, τα ατυχήματα και οι σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες.

Η κατάσταση της υγείας πολλών νέων επιδεινώνεται λόγω της φτώχειας και των συνθηκών υπό τις οποίες αυτοί ζουν, σπουδάζουν ή εργάζονται. Για παράδειγμα, εργάτες νεαρής ηλικίας έχουν κατά 50% περισσότερες πιθανότητες, σε σύγκριση με τους εργάτες άνω των 40 ετών, να πάθουν κάποιο ατύχημα στην εργασία.

Η ΕΕ συμμετέχει δυναμικά στην αντιμετώπιση βασικών παραγόντων που επηρεάζουν την υγεία των νέων, όπως το κάπνισμα, το αλκοόλ και τα ναρκωτικά. Συνεργάζεται στενά με τους νέους και με οργανώσεις όπως το Ευρωπαϊκό φόρουμ νεολαίας, το δίκτυο «Schools for Health in Europe» (σχολεία για την υγεία) και πολλές άλλες. Η υγεία των νέων συγκαταλέγεται στις προτεραιότητες των πολιτικών για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, καθώς και των εκπαιδευτικών πολιτικών της ΕΕ.

πηγή: Δικτυακή πύλη της ΕΕ για την υγεία

Ποιοι μας τιμούν και που...