Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2009

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ - ΛΙΛΛΥ


Η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ - ΛΙΛΛΥ είναι μία από τις μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρίες της Ελλάδας. Είναι κοινοπραξία ανάμεσα στην ελληνική ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ και την πρωτοπόρο αμερικανική φαρμακευτική εταιρία Eli Lilly. Η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ – ΛΙΛΛΥ εκπροσωπεί αποκλειστικά την Eli Lilly στην Ελλάδα.

Ποιοι μας τιμούν και που...